Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Komunikat Ministra Rolnictwa

w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło SIę do Komisji Europejskiej o uproszczenie zasad wysyłki ziemniaków z Polski do pozostałych krajów UE. Zaproponowane przez Ministerstwo zmiany mają umożliwić rolnikom stosującym wyłącznie kwalifikowany lub przebadany pod kątem występowania bakterii Cms materiał sadzeniakowy, poddawanie obowiązkowym badaniom jedynie partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki, bez konieczności badania pozostałych ziemniaków pochodzących z tego samego gospodarstwa.
Komisja Europejska uzależniła jednak przyjęcie polskiej propozycji od wyeliminowania przez Polskę procederu handlu ziemniakami bez wymaganych dokumentów. Szereg państw członkowskich wskazuje bowiem na narastanie tego problemu.

Powtarzające się przypadki łamania prawa przy wysyłce ziemniaków nie tylko uniemożliwiają złagodzenie obecnie obowiązujących wymagań, o co zabiega resort rolnictwa, ale grożą wprowadzeniem wobec Polski dodatkowych ograniczeń. Ponadto takie zdarzenia wpływają niekorzystnie na wizerunek oraz eksport polskiej żywności na rynki UE.
Mając na uwadze dobro wszystkich polskich rolników apeluję o poszanowanie obowiązujących wymagań przy wysyłaniu ziemniaków do innych państw członkowskich UE. Konsekwencje naruszania prawa przez pojedyncze podmioty ponoszą bowiem wszyscy producenci bulw ziemniaka oraz przedsiębiorcy zajmujący się obrotem nimi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wysyłki ziemniaków można uzyskać na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl oraz w jednostkach terenowych tej Inspekcji.

Przypominam także, że osiągnięcie swobodnego dostępu polskich ziemniaków do rynku UE wymaga dalszego podnoszenia zdrowotności produkowanych ziemniaków, czego podstawowym warunkiem jest wykorzystywanie do nasadzeń jedynie bulwo znanej zdrowotności, a w szczególności sadzeniaków "kwalifikowanych", uzyskanych zgodnie z przepisami o nasiennictwie i zaopatrzonych w paszport roślin. Paszport roślin gwarantuje, że sadzeniaki są wolne od organizmów kwarantannowych, a przede wszystkim bakterii Cms.

Stanisław Kalemba- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Dzisiaj jest Środa
14 kwietnia 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi