Posiedzenie Zarządu ZIR - 6 maja 2013

Opublikowano: czwartek, 09, maj 2013 13:40

Głównym tematem posiedzenia Zarządu ZIR w dniu 6 maja br. było doprecyzowanie zasad przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP. Temat ten był  kontynuowany w trakcie spotkania z Dyrekcją OT ANR, do którego doszło w siedzibie Agencji.Zarząd ZIR zgłosił uwagi do przygotowanego przez ANR dokumentu pn.: „Zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż". Rozmawiano również o potrzebie uwzględnienia w kryteriach przyszłych przetargów specyfiki województwa. Zdaniem Dyrekcji OT ANR  wypracowane uzgodnienia muszą jeszcze uzyskać akceptację Prezesa ANR.

Ze względów technicznych podjęto decyzję o zmianie daty Walnego Zgromadzenia ZIR z 23 na 28 maja 2013 roku.