Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Spotkanie z Prezesem Agencji Nasiennej

W dniu 8 maja odbyło się spotkanie z Prezesem Agencji Nasiennej, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu ZIR. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia co do zarzutu w sprawie nieprawidłowości wykorzystywania danych osobowych rolników przez Agencję Nasienną Sp. z o.o.

W odpowiedzi Pan Paweł Kochański - Prezes Agencji Nasiennej w Lesznie oświadczył że, Agencja Nasienna korzysta z następujących źródeł danych adresowych:

-        wyszukiwarki internetowe np. rejestr REGON,

-        Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

-        Rejestr Podmiotów Paszowych prowadzony przez Główny Inspektorat Weterynarii,

-        wykaz beneficjentów wspólnej polityki rolnej,

-        Rejestr KRS,

-        ogłoszenia zamieszczane przez rolników w prasie.

Ponadto Agencja Nasienna Sp. z o.o. „poprzez zakup odpowiedniej licencji korzystała z komercyjnej bazy adresowej gospodarstw rolnych”. Baza danych jaką posiada AN jest całkowicie legalna, co potwierdza kontrola przeprowadzona przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obecnie około 700 rolników z województwa zachodniopomorskiego otrzymało wezwanie do złożenia informacji. Deklaracja jaką złożył Pan Prezes AN jest jednak „łaskawsza” dla naszych rolników. Jeżeli rolnicy złożą deklarację za rok 2013 i 2012 to sprawy nie będą kierowane do sądu. Należy pamiętać jednak o tym, aby ZAWSZE udzielić informacji, nawet jeśli rolnik nie posiada dokumentacji z lat poprzednich

„Skąd taka dyskusja na temat działalności Agencji? - Przyczyny zainicjowania przez samorząd rolniczy dyskusji nad działaniami AN i ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, naszym zdaniem, należy upatrywać w podnoszeniu skuteczności naszego działania. Od 2007 roku AN wysyłała rolnikom wnioski o udzielenie informacji i ponaglenia w przypadku braku odpowiedzi. Stawialiśmy na informowanie o obowiązku uiszczania opłat za odstępstwo rolne poprzez publikacje prasowe, ulotki, szkolenia… Zabiegaliśmy o współpracę ODR-ów oraz Izb Rolniczych, z różnym powodzeniem... Znaczna część rolników udzielała informacji i regulowała swoje zobowiązania. Jednak spora grupa lekceważyła prawo. Sytuacja nabrała rumieńców dopiero, gdy od maja ubiegłego roku zaczęliśmy składać pozwy sądowe przeciwko rolnikom, którzy od szeregu lat, mimo ponagleń, upomnień, telefonów i wizyt naszych przedstawicieli, nadal uchylali się przed obowiązkiem informacyjnym o korzystaniu z odstępstwa rolnego. Dopiero skuteczne działanie z naszej strony wzbudziło lęk wśród tych, którzy powinni uregulować swoje zobowiązania finansowe wobec hodowców. Ponieważ racje prawne są po stronie hodowców, postanowiono to prawo zmienić - mówi portalowi farmer.pl Paweł Kochański, prezes Agencji Nasiennej w Lesznie” (cyt. farmer).
Dzisiaj jest Środa
14 kwietnia 2021
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi