XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "ROLNIK-FARMER ROKU"

Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2013 08:42

W imieniu organizatorów Konkursu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w XX edycji Konkursu, który od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Patronat medialny sprawuje Program 1 Telewizji Polskiej oraz Grupa Medialna Polska Prasa Rolnicza i Pierwszy Portal Rolny.

Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie zwróciło się o pomoc w zorganizowaniu Konkursu do Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych, które zgłaszają kandydatów do tytułu „Rolnik-Farmer Roku” w oparciu o załączoną ankietę konkursową w terminie do 15 czerwca 2013 r. Rolników mogą także zgłaszać Członkowie Stowarzyszenia.

Na stronie Konkursu (http://farmer-roku.pl) zamieszczone są ankiety XX edycji Konkursu oraz regulamin i harmonogram.