Zachodniopomorska Izba Rolnicza

20 30 40 50 1

Ważne

UWAGA DZIERŻAWCY ANR! Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotychczasowy dzierżawca MUSI złożyć w ANR oświadczenie o zamiarze przedłużenia dzierżawy nieruchomości NAJPÓŹNIEJ NA TRZY MIESIĄCE przed zakończeniem dzierżawy !

Bez przełomu- Prezes ANR w Szczecinie

14 marca w siedzibie ANR w Szczecinie miało miejsce spotkanie Prezesa Agencji Leszka Świętochowskiego z przedstawicielami środowiska rolniczego: Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego pod przewodnictwem Edwarda Kosmala oraz Zarządem ZIR. W części posiedzenia uczestniczyli Wicewojewoda Ryszard Mićko i Członek Zarządu Województwa Jan Krawczuk.

Prezes ANR przedstawił najważniejsze zadania związane z rozdysponowaniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, omówił propozycje zmian zasad przeprowadzania przetargów. Zapewnił, że zapoznał się z postulatami Komitetu przekazanymi przez dyr. ANR OT Adama Poniewskiego, dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami. Omówił aktualne zasady kredytowania zakupu ziemi.


Czytaj więcej...

Spotkanie Komitetu Protestacyjnego z Wicewojewodą

5 marca Prezes ZIR Julian Sierpiński oraz Wiceprezes Lech Bany uczestniczyli w spotkaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Ryszardem Mićko. Spotkanie zaplanowano z uwagi na nieobecność wojewodów 28 lutego, podczas akcji protestacyjnej producentów rolnych.

Rolnicy przekazali swoje postulaty zwracając uwagę na wyjątkowo niekorzystną dla producentów rolnych politykę państwa. Chodzi przede wszystkim o kwestie składki zdrowotnej, tzw. modulacji (czyli ograniczenia dopłat), plany wprowadzenia podatku dochodowego, stref OSN przy jednocześnie praktycznym braku konsultacji społecznych wprowadzanych rozwiązań prawnych.

Parlamentarzyści u Wiceministra- w sprawie "Stoisławia"

Prezydium Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego spotkało się w Warszawie z Podsekretarzem Stanu- Wiceministrem Skarbu Państwa Tomaszem Lenkiewiczem.

Zabiegano- zgodnie z wyrażanym wielokrotnie stanowiskiem Zarządu Izby-  o objęcie Przedsiębiorstwa Zbożowo- Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. zasadami prywatyzacji określonymi w „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych”, przygotowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla spółek z sektora rolno- spożywczego.

Stanowisko Parlamentarzystów zostało wypracowane na spotkaniu z Prezesem ZIR Julianem Sierpińskim 23 lutego.

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraża podziękowanie dla Parlamentarzystów za zajęcie się tą istotną dla rolników naszego województwa problematyką.

Wybory do Rady Nadzorczej "Stoisławia"

2 marca Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. podjęła uchwałę  w sprawie zarządzenia wyborów kandydata na członka RN wybieranego przez rolników. Wybory powinny odbyć się w ciągu 1 miesiąca. Na 9 marca zaplanowano I spotkanie Komisji Wyborczej.

Prawo zgłaszania kandydatów- najpóźniej 7 dni przed wyborami- przysługuje grupom rolników liczących 50 osób.

Serwis KRIR dla rolników!

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uruchomił bezpłatny serwis informacyjny dla rolników, dzięki czemu można otrzymywać drogą elektroniczną (sms-ami oraz ew. e-mailem) przydatne informacje. 

Szczegóły na stronie www.krir.pl (w menu po lewej należy wybrać "serwis informacyjny")

DEMONSTRACJA ROLNIKÓW - Szczecin 29 luty br.

W grupie siła - tak dużej demonstracji w Szczecinie nie było od lat. Ok. 2000 tysięcy rolników z całego regionu przyjechało z transparentami i biało-czerwonymi flagami zaprotestować przeciw polityce Rządu PO-PSL w obszarze rolnictwa. Obudźcie się  i zacznijcie z nami rozmawiać! apelował przed bramą Stoczni Szczecińskiej Edward Kosmal – przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.
Rolnicy sprzeciwiają się niekorzystnym rozwiązaniom Rządu oraz sposobom ich wprowadzenia - z zaskoczenia, bez konsultacji ze środowiskami rolniczymi. Protestują przeciwko ustawie o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r, sposobowi wprowadzenia „modulacji” oraz domagają się zwiększenia szans nabycia dzierżawionych gruntów  z Zasobów Własności Rolnych Skarbu Państwa przez lokalnych rolników.

 


Dzisiaj jest Poniedziałek
28 września 2020
Krajowa Rada Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi